0.00
w koszyku: 0 szt.

WKŁADY KOMINOWE TYPU KF

POLECAMY Z TEGO DZIAŁU

Warunki nowoczesnego komina najlepiej spełniają podciśnieniowe wkłady kominowe wykonane ze stali kwasoodpornych. Wkłady kominowe wprowadzone do tradycyjnych kominów ceramicznych jako wkładka ochronna przejmują funkcję klasycznego komina.

Wysoka przewodność cieplna, odporność na działanie spalin specjalnych stali kwasoodpornych sprawiają, że przy szerokim zakresie wymiarowym średnic i różnorodności typowych elementów – wkład kominowy kwasoodporny jest najlepszym i najwygodniejszym systemem zabezpieczenia kominów ceramicznych służących do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych w tym kotłów na paliwa stałe, gazowe, olejowe.

Oferowany przez nas system wkładów kominowych podciśnieniowych składa się z elementów rurowych, podłączeniowych, wyczystkowych, mocujących, kolan oraz zakończeń kominowych.

Precyzyjne wykonane elementy (rury kominowe spawane techniką plazmową) oraz szczelne połączenia stanowią gwarancję bezpieczeństwa. Specjalna konstrukcja połączeń – mufa łącząca długości 100mm charakterystyczna dla oferowanych produktów gwarantuje prostotę montażu i dużą sztywność konstrukcji.

Podciśnieniowe wkłady kominowe odpowiadają europejskim normom: PN EN 1443, PN EN 1856-1, PN EN 1856-2 oraz polskiej normie PN-93/B-02870. Produkcja wkładów kominowych objęta jest Zakładowym Systemem Kontroli Produkcji 1450-CPD-001 (INIG Kraków) oraz 1020-CPD-070038637 (TZUS Praha). Producent posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 wydany przez INIG z Krakowa.