0.00
w koszyku: 0 szt.

NADCIŚNIENIOWE TYPU WSPS

Nadciśnieniowe systemy spalinowe przeznaczone są do odprowadzania spalin z kotłów wentylatorowych z zamkniętą komorą spalania, zarówno kondensacyjnych, jak i niekondensujących. Systemy spalinowe mogą być konfigurowane w zależności od potrzeb, z szeregu typowych elementów przedstawionych w naszej ofercie.

Rozdzielne systemy WSPS składają się z odrębnych przewodów spalinowych, którymi są odprowadzane spaliny oraz osobnych przewodów doprowadzających powietrze do komory spalania.

Szczelność elementów spalinowych zapewniona jest dzięki specyficznie ukształtowanym uszczelkom wykonanym ze specjalnego elastomeru odpornego na działanie produktów spalania. Dzięki zastosowanemu uszczelnianiu oraz odpowiedniej konstrukcji gniazda uszczelki, elementy uzyskują klasę szczelności P1 tj. mogą pracować przy nadciśnieniu do 200 Pa.

Elementy systemu spalinowego WSPS produkowane są z wysokogatunkowej stali kwasoodpornej gat. 1,4404 (316L). W zależności od potrzeb systemy SPS praz WSPS można łączyć w dowolne konfiguracje stosowne do wymagań urządzenia grzewczego. Poprzez specjalne elementy adaptacyjne, systemy kominowe można zastosować do urządzeń grzewczych większości producentów oferujących swoje produkty na naszym rynku.

Systemy SPS i WSPS wykorzystywane są również do układów wielopodłączeniowych jak np.: zbiorcze systemy powietrzno-spalinowe w budynkach wielopiętrowych (tzw. system LAS) lub kaskadowego podłączenia wielu kotłów współpracujących w obrębie jednej kotłowni. Rozwiązania takie projektowane są każdorazowo wspólnie przez Biuro Techniczne producenta i użytkownika.

W naszej ofercie znajdują się także stypizowane rozwiązania wyrzutów spalin, czerpni powietrza czy wylotów i przejść dachowych.

Elementy systemu WSPS produkowane są w oparciu o zharmonizowane Normy Europejskie w tym PN EN 1856-1. Produkcja wszystkich elementów objęta jest Zakładowym Systemem Kontroli Produkcji 1450-CPD-0015 (INIG Kraków), 1020-CPD-070038635 (TZUS Praha) oraz 1020-CPD-070038639 (TZUS Praha).

Producent posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 wydany przez INIG z Krakowa.