0.00
w koszyku: 0 szt.

KOMINY IZOLOWANE TYPU SLIM

Kominy izolowane typu SLIM służą do odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych opalanych gazem oraz spalin suchych z kotłów spalających olej opałowy, drewno (komin do kominka) i pelets z drewna. System jest wykonany z cienkościennych elementów ze stali szlachetnej. Dzięki temu, wykorzystując niską bezwładność cieplną komina, następuje wyprowadzenie punktu rosy poza jego obręb – a więc komin stalowy pracuje w trybie suchym. Cała gama kotłów i urządzeń, poza kondensującymi, przy właściwej regulacji parametrów pracy i użytkowaniu w warunkach normalnych może być z powodzeniem obsługiwana przez tego typu komin dwupłaszczowy - dwuścienny. Zachowaniu suchego trybu pracy pomaga zastosowanie regulatorów ciągu. Komin izolowany SLIM jest także doskonałym rozwiązaniem do potrzeb wentylacji.

Prawidłowo zamontowane kominy stalowe w pełni gwarantują spełnienie krajowych przepisów budowlanych i ochrony przeciwpożarowej oraz europejskich norm technicznych. Kominy SLIM mogą być stosowane zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynków - komin zewnętrzny. Po złożeniu segmentów kominy, w zależności od wariantów wykonania, są mocowane specjalnymi obejmami do ścian budynków, sąsiadujących z nimi budowli (np. kotłowni) lub wsparte na niezależnych konstrukcjach wsporczych.

Elementy kominów izolowanych SLIM składają się z:

wewnętrznego wkładu kominowego wykonanego ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 izolacji termicznej ze specjalnej wełny mineralnej grubości 30mm i gęstości min 100kg/m3 płaszcza zewnętrznego wykonanego ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 o powierzchni błyszczącej.

Kominy izolowane SLIM są dostępne w średnicach wewnętrznych: 130mm, 150mm, 180mm, 200mm, 225mm, 250mm, 300mm.

Łatwość konfigurowania z prostych, zmodyfikowanych elementów przebiegu komina, konstrukcja elementów wyczystkowych, podłączeniowych oraz wsporczych daje po zmontowaniu trwały i solidny wyrób o dużej sztywności osiągniętej dzięki zastosowaniu połączeń kielichowych długości 60mm. Konstrukcja oraz użyte materiały izolacyjne wyeliminowały zjawisko występowania mostków cieplnych, jak również konieczność stosowania kompensatorów wydłużenia liniowego dzięki zapewnieniu swobodnej pracy (wydłużanie i skracanie będące wynikiem termicznej rozszerzalności cieplnej stali) wewnętrznego wkładu względem płaszcza zewnętrznego.

Kominy izolowane SLIM odpowiadają europejskim normą: PN EN 1443 oraz PN EN 1856-1. Produkcja kominów izolowanych objęta jest Zakładowym Systemem Kontroli Produkcji 1020-CPD-070038635 (TZUS Praha). Producent posiada Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością PN-EN ISO 9001:2001 wydany przez INIG z Krakowa.