Komin na dachu

NASADY KOMINOWE

Nasady kominowe są urządzeniami dynamicznie wykorzystującymi siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego.

NASADY KOMINOWE

Właściwy dobór nasad kominowych wspoma wentylację grawitacyjną wyciągową oraz wentylację w kominach. Zadaniem nasady kominowej np. do ekogroszku jest ochrona przewodów kominowych przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, które mogą zakłócać lub osłabiać naturalną wentylację w kominie. Nasady kominowe mają istotny wpływ na działanie systemów kominowych. Podczas wyboru nasady kominowej, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj komina, który ma być zainstalowany. W niektórych przypadkach warto rozważyć możliwość zamówienia nasady kominowej na zamówinie. Do kominów wentylowanych stosuje się głównie kominy obrotowe, samoregulujące, stałe i hybrydowe.

Zastosowanie nasad kominowych określono w polskim prawie. Podstawowe regulacje zawiera Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” Zgodnie z § 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu(…). § 143. 2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.