Komin na dachu

NASADY
KOMINOWE

Nasady kominowe – czym są, do czego służy nakładka kominowa, daszki kominowe, ciąg kominowy.

PRODUKTY

NASADY KOMINOWE

Właściwy dobór nasad kominowych wspomaga wentylację grawitacyjną wyciągową oraz wentylację w kominach. Zadaniem nasady kominowej np. do ekogroszku jest ochrona przewodów kominowych przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, które mogą zakłócać lub osłabiać naturalną wentylację w kominie.

Nasady kominowe mają istotny wpływ na działanie systemów kominowych. Podczas wyboru nasady kominowej, należy przede wszystkim wziąć pod uwagę rodzaj komina, który ma być zainstalowany. W niektórych przypadkach warto rozważyć możliwość zamówienia nasady kominowej na zamówienie.

Nasady kominowe - do czego służą

Nasada kominowa montowana na szczycie komina służy do stabilizacji i wspomagania wentylacji, oddymiania lub wentylacji kominowej w kanale wyciągowym. Nasady kominowe nie tylko zwiększają wytrzymałość komina, ale także zapobiegają oddziaływaniu wiatru wstecznego na przewód kominowy, który spowoduje powrót spalin do przewodu kominowego. Komin może również chronić komin przed wiatrem, który może spowodować zadławienie lub zmniejszenie ciągu komina. Kolejną zaletą ruchomej osłony jest to, że może odstraszyć ptaki, które zwykle używają kominów do budowy gniazd. Przykładem takiej nasady kominowej może być np. Strażak kominowy z kogutem, dostępny w naszym sklepie.

Rodzaje nasad kominowych:

Do kominów wentylowanych stosuje się głównie kominy obrotowe, samoregulujące, stałe i hybrydowe. W zależności od potrzeb budynku oraz rodzaju przewodów, na których montowane są nasady, wyróżnia się nasady kominowe spalinowo dymowe czy nasady wentylacyjne.

Strażak kwasoodporny
STRAŻAKI KWASOODPORNE

Samonastawne nasady kominowe są urządzeniami dynamicznie wykorzystującymi siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Dzięki unikalnej budowie ustawiają sie zawsze w kierunku wiejącego wiatru osłaniając przewód kominowy i wspomagając ciąg w kominie. Niektóre wersje tych nasad, dzięki swojej budowie oraz zastosowaniu odpowiednich materiałów, mogą być wykorzystane do wspomagania odprowadzania spalin z urządzeń grzewczych.

Kula kwasoodporna
KULE KWASOODPORNE

Obrotowe nasady kominowe są urządzeniami dynamicznie wykorzystującymi siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Dzięki unikalnej budowie charakteryzują się wysoką wydajnością, trwałością i cichą pracą. Montuje się je na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej.

tulipany kwasoodporne
TULIPANY KWASOODPORNE

Obrotowa nasada kominowa TURBOWENT TULIPAN jest urządzeniem dynamicznie wykorzystującym siłę wiatru do wspomagania ciągu kominowego. Niezależnie od kierunku, siły i rodzaju wiatru, turbina nasady obraca się zawsze w jedną i tę samą stronę. Montuje się ją na wylotach kominowych wentylacji grawitacyjnej, szczególnie w budownictwie jedno i wielorodzinnym. Budowa nasady pozwala na umiejscowienie jej na przewodach znajdujących się bardzo blisko siebie.

Nakładka kominowa

Nakładka kominowa jest instalowana w celu ochrony przewodu kominowego przed zakłóceniem lub zmniejszeniem ciągu. Skuteczność całego systemu kominowego zależy od ich prawidłowego doboru. Wykorzystując naturalny ruch gorącego powietrza w górę, zużyte powietrze i spaliny są odprowadzane z domu grawitacyjnie. Dlatego tak ważna jest właściwa wentylacja kominowa – od niej w dużej mierze zależy sprawność urządzeń grzewczych i wentylacji domu.

Czy wiedziałeś, że zakłócenia czopucha są zwykle spowodowane błędami w projektowaniu i budowie komina – gdy komin jest za krótki, przekrój jest niewystarczający, profil powierzchni wewnętrznej jest nieprawidłowy lub wylot jest zbyt niski. Ważna jest również lokalizacja domu i warunki pogodowe. Na szczęście wiele z tych niedociągnięć można przezwyciężyć, instalując nasadę kominową.

Nasady kominowe w polskim prawie

Zastosowanie nasad kominowych określono w polskim prawie. Podstawowe regulacje zawiera Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. „W sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.” Zgodnie z § 143. 1. W budynkach usytuowanych w II i III strefie obciążenia wiatrem, określonych Polskimi Normami, należy stosować na przewodach dymowych i spalinowych nasady kominowe zabezpieczające przed odwróceniem ciągu(…). § 143. 2. Nasady kominowe, o których mowa w ust. 1, należy również stosować na innych obszarach, jeżeli wymagają tego położenie budynków i lokalne warunki topograficzne.

Ciąg kominowy - czym jest?

Ciąg kominowy w kominie to siła zasysająca gaz i parę powstającą podczas procesu spalania paliwa od dna komina do wylotu komina. Spaliny powstają w wyniku różnicy gęstości między gorącym powietrzem wewnątrz komina a zimnym powietrzem na zewnątrz. Im większa różnica temperatur między wnętrzem komina a powietrzem zewnętrznym, tym większa moc ssania komina.

Daszki kominowe

Daszki kominowe stosuje się w celu zabezpieczenia komina. Nasza osłona kominowa z pewnością ochroni Twój komin przed wszelkimi nietypowymi warunkami atmosferycznymi, w tym deszczem. Sprawdź koniecznie takie produkty jak np. strażak kominowy na kwas.