Foto

W OFERCIE REKUPERATORY


Podstawową i najważniejszą zaletą z zastosowania wentylacji mechanicznej jest komfort mieszkania, który osiągamy dzięki kontrolowanej wymianie powietrza w budynku. Ponadto wentylacja mechaniczna zapewnia:

  • oczyszczenie powietrza z kurzu, pyłów alegentów
  • usuwanie wilgoci z budynku - eliminowane jest ryzyko powstania grzybów i pleśni
  • odzysk ciepła do 95%
  • oszczędności na ogrzewaniu ok 20-30%
  • eliminacja hałasu ulicznego i przeciągów

Ciągła wymiana powietrza w budynku ma ogromny wpływ na nasze życie i zdrowie.

 

Rekuperatory produkowane przez  firmę WANAS przeznaczone są głównie do budynków jednorodzinnych o powierzchni do 250 m² model WANAS 350 i do powierzchni 350 m² model WANAS 550.

Firma WANAS jako pierwsza na rynku wprowadziła sterownik tygodniowy do rekuperatora z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem jako standardowe wyposażenie. Sterownik tygodniowy umożliwia dokładne ustawienie wymaganego wydatku powietrza w określonych przedziałach czasowych.

 Foto

Centrale posiadają do wyboru trzy zabezpieczenia przeciw zamarzaniu wymiennika.

Wszystkie centrale mogą być zdalnie sterowane z dowolnego miejsca za pomocą internetu przy użyciu komputera lub urządzeń mobilnych.

Wszystkie centrale wyposażone są w bypass wykorzystywany głównie latem do schładzania pomieszczeń jeżeli temperatura zewnętrzna jest niższa od temperatury wewnętrznej.

Rekuperatory mają możliwość podłączenia wtórnej nagrzewnicy kanałowej lub chłodnicy.

Istnieje możliwośd podłączenia kotła gazowego do rekuperatora i sterowania temperaturą w domu przy użyciu internetu.