Foto

OFERTA

KONTAKT ANDREX

+48 690 463 572

+48 517 637 704
kontakt@wentylacja-andrex.pl

W OFERCIE OFERTA

 Foto  

KOMINY

Oferujemy wszelkiego typu kominy kwasoodporne naszej produkcji oraz kominy innych producentów wykonane z materiałów nie kwasoodpornych pokrywających pełne zapotrzebowanie rynku.

     
 Foto  

WENTYLACJE

Podstawowym zadaniem wentylacji jest wymiana powietrza w budynku, dla zapewnienia komfortowych i zdrowych warunków do pracy i życia. System wentylacji to odpowiednio zaprojektowany zespół elementów i urządzeń, zapewniający wymaganą intensywność wymiany powietrza wewnętrznego na powietrze czerpane z zewnątrz, powietrze jest oczyszczane, w zależności od potrzeby może być podgrzewane, lub schładzane, jeżeli istnieją takie wymagania powietrze może też być osuszane lub nawilżane.

     
 Foto  

KOMINY CERAMICZNE

Najlepsze wkłady kominowe klasy A1N1 o wysokiej kwasoodporności, odporne na pożar sadzy odporność ogniowa 60 minut.

     

 

 

 

 Foto  

DRZWICZKI KOMINOWE

Drzwi służące do opróżniania wyczystki kominowej z sadzy i innych produktów spalania. Drzwi takie powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub posiadać zabezpieczenia przeciwpożarowe w przypadku zapalenia się sadzy. Usytuowanie drzwi rewizyjnych w budynku powinno umożliwiać do nich łatwy dostęp i nie stwarzać zagrożeń pożarowych przez umieszczanie w pobliżu przedmiotów łatwopalnych. Drzwi rewizyjne instaluje się również w przewodach wentylacyjnych, umożliwiając w ten sposób ich kontrolę i okresowe czyszczenie.

     

 

Rekuperacja - Zdrowie i komfort

Opis